Ontstaan Johanna Hoeve

Het ontstaan van de Johanna Hoeve te Assendelft in de Familie van der Laan door de stamvader Willem Pieterszoon van der Laan die bij zijn huwelijk in 1694 het beroep (haring) visser uitoefende. Zijn bijnaam was dan ook Willem Vis. Tijdens zijn huwelijk is het bedrijf gekocht aan het Hooylaantje ter hoogte van nu Dorpsstraat 268. Zijn zoon Jan Willemszoon van der Laan bij huwelijk in 1725 veehouder heeft rond 1750 land en een boerderij gekocht waar nu Dorpsstraat 642 is. Diens zoon Engel Janszoon van der Laan bij huwelijk in 1763 en 1780 had ook als beroep veehouder. Bij het overlijden van Engel Janszoon van der Laan op 31 maart 1802 werd vermeld dat het Hooylaantje met korenmolen verkocht werd. Het ging om 16783 roe-land. Het bedrijf werd verder voort gezet op nu dorpsstraat 642 en rond 1870 werd een nieuwe boerderij gebouwd voor de boerderij op Dorpsstraat 656. De huidige Johanna Hoeve op Dorpsstraat 656 is gebouwd in de zomer van 1930 en heeft een uitbreiding gekregen in 1954 die bestond uit een extra veestalling achter de hooiberg.

Naar de Polder

In het najaar van 1971 zorgde de ruilverkaveling er voor dat het bedrijf verplaatst werd naar de Noorderweg 1. Hier was uit experiment een Multikennelstal gebouwd. Het woonhuis was pas in 1972 gereed. De huidige ligboxen stal is in de winter van 1988/1989 gebouwd en kon eind februari 1989 in gebruik worden genomen. Sinds 1996 is er sprake van de ontwikkeling van een nieuw recreatie gebied in de vorm van een groene zoom om de nieuwbouwwijk Saendelft. Tegenwoordig heet dit de Omzoom Saendelft en gaat behalve een parkachtige structuur ook als sportvelden en  waterberging dienen. Men hoopt dat het 2010 klaar is. Alle boeren moeten nog verplaatst worden waaronder ook wij, niemand weet nog waar hij aan toe is. Een bedrijfs verplaatsing neemt in deze tijd minimaal 1 jaar in beslag omdat er een heel nieuw bedrijf gebouwd moet worden die aan de huidige eisen voldoet, men mag geen gebruik meer maken van de vorige vergunningen.

 

multikennelnieuwestal